Welkom op het Bootcongres in Roermond!


Een nieuw decennium: nieuwe kansen en uitdagingen voor zowel orgaandonatie als orgaan-transplantatie.

Dit bootcongres zit vol inspirerende verhalen wat wij kunnen leren van ervaringen binnen en buiten de transplantatie wereld. De ‘Lessons to be Learned’ begint al in de openingssessie, waarin we horen van een andere organisatie hoe deze omgaat met samenwerking onder tijdsdruk in complexe situaties om een goed resultaat te bereiken.

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet (actief donorregistratie). Leidt deze wet tot gewenste gevolgen? Orgaandonatie (en orgaantransplantatie) zal zeker in de publicitaire belangstelling staan. De NTS is gestart met een campagne om de bevolking voor te lichten over de wet. Hij geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. Daardoor heeft deze wet ook gevolgen voor bijzondere doelgroepen, die eerder niet betrokken waren bij donatie. Wat de praktische gevolgen zijn en hoe hiermee om te gaan is nog niet breed bekend, niet bij de doelgroepen en hun begeleiders, maar ook niet bij professionals betrokken bij orgaandonatie. Je hoort hier meer over in dit congres.

Dag 2 staat grotendeels in het teken van donoren, nabestaanden en getransplanteerden. Te vaak vergeten we wat we van hen kunnen leren. ‘s Ochtends delen een altruïstische donor en een nabestaande van een orgaandonor hun indrukwekkende persoonlijke verhalen. Een professional die bij deze orgaan­donatie na euthanasie betrokken was, vertelt ons haar ervaringen.

Hoewel we mogen dromen dat door de nieuwe wet er geen tekort aan donororganen zal zijn, moeten we reëel zijn en aandacht houden voor momen­teel niet gebruikte potentiële organen. Niet primair uit onwil, maar omdat we rondom orgaandonatie te maken hebben met een delicate balans tussen technische mogelijkheden en maatschappelijke acceptatie. Hartdonatie bij DCD donoren is hier een voorbeeld van en wordt vanuit verschillende kanten belicht.

Na transplantatie gaat veel aandacht uit naar de functie van een orgaan. Tijdens dit congres hoort iedereen het laatste nieuws op technisch, medisch en verpleegkundig gebied tijdens de presentaties van de ingezonden abstracts. Maar wat is de rol van de getransplanteerde? Zij staan centraal en het is de bedoeling dat zij hun levensdoel kunnen bereiken met de minste beperking. Er is daarom speciaal een sessie die zich toespitst op de (elektronische) hulpmiddelen die ter beschikking komen om de patiënt te betrekken als partner in zijn behandeling en over de (potentiele) uitkomstmaten die de patiënt in deze belangrijk vindt. 

Een getransplanteerde is momenteel een actieve partner in zijn behandeling. Hij/zij kan zelf veel bijdragen aan zijn eigen gezondheid en toekomst. Herstel na transplantatie vergt van de patiënt een actieve houding, waaronder vaak verandering van levensstijl. Hierbij is steun en begeleiding nodig. De afsluitende lezing laat zien hoe belangrijk een ondersteunend team is voor een topsporter om zijn doel te bereiken. Herstel na transplantatie is ook een vorm van topsport en onze patiënten verdienen daarbij onze ondersteuning. Ik wens U een boeiend Bootcongres met veel “Lessons to be learned”. 

Namens het lokale organisatiecomité,

Maarten Christiaans, Maastricht UMC