Accreditatie


Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (12 punten)                                                     
 • Nederlandse Vereniging voor Immunologie (10 punten)                                              
 • Nederlandse Internisten Vereniging (.... punten)                                                                                              
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (11 punten)                                    
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (12 punten)        
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (... punten)                                         
 • Nederlandse vereniging voor Thoraxchirurgie (... punten)
 • V&VN, kwaliteitsregister algemeen (12 punten)                                                              
 • V&VN, kwaliteitsregister, deskundigheidsgebied Dialyse (12 punten)                             
 • V&VN, verpleegkundig specialisten register (12 punten)
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (12 punten)