Naar een output gedreven nationaal kwaliteitssysteem


M. ten Dam

Thursday 5 march 2020

12:00 - 12:15h at Joep Nicolas zaal

Parallel session: Parallel sessie XI - Waardegedreven zorg: hoe maken we onze transplantatiezorg (nog) beter?

More information