Patient-gerapporteerde uitkomsten in de nefrologie (en Tx)


Y. Meuleman

Thursday 5 march 2020

11:15 - 11:30h at Joep Nicolas zaal

Parallel session: Parallel sessie XI - Waardegedreven zorg: hoe maken we onze transplantatiezorg (nog) beter?