Toepassing nieuwe WOD in de verstandelijk gehandicaptenzorg


R. Baarends

Wednesday 4 march 2020

12:00 - 12:30h at Theaterzaal

Parallel session: Plenaire sessie II - Nieuwe Wet Orgaan Donatie: Consequenties voor speciale bevolkingsgroepen

More information